Skip to content

Aktiivinen jo lähes 70 vuotta

Satakunnan Reserviläispiiri on perustettu vuonna 1955.

Satakunnan Reservin aliupseerien Piirin perustamista nopeutti N.V. Hersalo, joka reserviläisiä sodassa johtaneena tiesi, mitä reserviläisiltä vaaditaan ja miten taitoja pidetään yllä. Piirin nimi ja säännöt muutettiin 1990 luvulla Satakunnan Reserviläispiiri ry.

Urheilulla on ollut vankka asema reserviläistoiminnassa. Satakunnan Reserviläispiirin yhdistykset ovat järjestäneet jäsenilleen urheilu- ja ampumakilpailuja, joista parhaimmat ovat jatkaneet SM kisoihin asti. Piirin toiminnassa on järjestetty myös kevyempi kilpailulaji, Jokamieskilpailu jonka suosio oli korkea.

Liitto kokoontui Porissa 40  -vuotisjuhlaansa 1995, jolloin liiton muutti sääntöjään ja otti uuden nimen Reserviläisliitto. Seuraavassa liittokokouksessa Porissa 2015 muutettiin jälleen liiton sääntöjä ja vietettiin piirin 60 -vuotisjuhlaa yhdessä liiton ja Porin Aliupseeriyhdistyksen kanssa.

Piirin sääntöihin on kirjattu ” Piirin tehtävänä on kohottaa sekä ylläpitää maanpuolustustahtoa, -tietoutta ja -taitoa piirin toiminta-alueella”. Piiri ei voi määrätä jäseniään, mutta ohjeiden antaminen kuuluu piirin tehtäviin. Piiri velvoittaa yhdistyksiä hoitamaan määrätyt jäsenyyteen kuuluvat tehtävät.

Piirirajojen sekä yhdistysten lakkautusten kautta, piirin jäsenmäärä on laskenut jopa 2400 jäsenestä nykyiseen 1600 jäseneen. Vuonna 2021 piiriin kuului 16 jäsenyhdistystä. On ollut ilo todeta, että urheilu- ja ampumaharrastuksen kautta on liittynyt nuorempia jäseniä yhdistyksiin.  

Muutosta tapahtuu yhteiskunnassa, joka myös heijastuu yhdistyksien toimintaan. Vapaaehtoisten toimijoiden uhraama aika on tavoitteellista isänmaan turvaamista, maanpuolustushenkeä. Satakunnan Reserviläispiiri on sopeutunut kehityksiin, mutta ei ole luopunut periaatteista, jotka ovat olleet voimassa koko järjestön olemassaolon.

Järjestöllämme on tärkeä tehtävä turvallisuuden ja itsenäisyyden takaamisessa. Liittymällä jäseneksi olet tässä toiminnassa mukana!